بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

تحلیل همبستگی بین پرخاشگری و اعتیاد به مواد مخدر

معایب استفاده از رسانه هاي اجتماعی در بحران بلایای طبیعی

نقش رسانه هاي اجتماعی در امداد و نجات

قابلیت اعتماد مردم به رسانه هاي اجتماعی در زمان بحران ژاپن

اهمیت حضور گوگل و اپلیکیشن Google Person Finder در زلزله و سونامی شرق ژاپن

یوتیوب و زلزله و سونامی شرق ژاپن

فیسبوك و شبکه اجتماعی Mixi در زلزله و سونامی شرق ژاپن

نقش رسانه ها در مهار بحران و یا ایجاد و افزایش آن

مطالعه ی موردی ژاپن در خصوص زلزله و آثار تخریبی آن

اصول حاکم بر بیمه های انرژی نفت و گاز

بررسی نقش بیمه اتکایی در بازارهای بیمه

ویژگی های بیمه ی آلودگی نفتی

بیمه ی آلودگی های ناشـی از حمـل و نقـل

چگونگی آلودگی ناشی از منابع و تاسیسات ساحلی

آلودگی ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری نفت وتاسیسات آفشور

بررسی منشا آلودگی های نفتی

دو فاکتور موثر در تعلیم وتربیت سازمان های کارآفرین

مهمترین زمینه های دخالت دولت در زمینه ی کارآفرینی

مهمترین مؤلفه های به وجود آورنده سبک رهبری غیر کارآفرینانه

بررسی توان نو آوری به عنوان مهمترین مشخصه تعیین کننده عملکرد

نظریه ی هال درمورد تعریف کسب و کارهای کوچک

کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب با ساختار اداری اقتصادی کشور

بررسی علل تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب

ساختار میکروسکوپ الکترونی و نوری

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولاد در میکروسکوپ ها

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فولادها

مواد وروش تحقیق خوردگی های دیگ در نیروگاهای ذوب آهن اصفهان

ضمانت اجرای شرط بنایی در ازدواج

بررسی فاکتورهاي تأثير گذارنده در نرخ خوردگی

گرئه های عمده ی نرخ خوردگي قطعات را نسبت به سرعت حرکت