بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

مقایسه کارایی پایگاه های تمام متن با پایگاه های واژگان کنترل شده

بررسی جامعیت پایگاه های مقالات تمام متن پزشکی نسبت به پایگاه مدلاین

مروری بر تحقیقات نمایه نویسی پس از سال ۱۹۸۰-بخش دوم

مروری بر تحقیقات نمایه نویسی پس از سال ۱۹۸۰-بخش اول

بررسی نتایج حاصل از مقایسه ی جستجو به زبان طبیعی و کنترل شده

مقایسه ی روش جستجو از طریق زبان طبیعی و جستجو از طریق اصطلاحات کنترل شده

بررسی زبانهای مختلف و روش های مقایسه ای مختلف

بررسی کارایی انواع مختلفی واژگان در حوزه علوم اطلاع رسانی

تاثیر بررسی های کرانفیلد در نمایه سازی

مروری بر تحقیقات نمایه سازی قبل از سال ۱۹۸۰

ویژگیهای نمایه سازی انسانی و اثرات احتمالی آنها بر جامعیت و مانعیت

شناخت فرآیندی ذهنی نمایه سازی انسانی

مقایسه ی بازیابی بر اساس متن آزاد و بازیابی براساس نمایه سازی

عوامل اصلی مؤثر بر کارایی نظام های بازیابی اطلاعات

آشنایی با ابزارهای کمکی جستجو

انواع روش های مختلف جست و جوی متنی

بررسی تاریخچه ی بازیابی اطلاعات با استفاده از رایانه

چگونگی جستجوی متن در جوامع تحقیقاتی

بررسی اصطلاح پردازش هوشمند متن…!!

تاریخچه ی روش هاي نوین استفاده از زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات

تبیین بین بافت صوتی و بافت تصویری

شناختی اجمالی از مشکلات نمایه سازی پایگاه های صوتی

نمایه سازی و بازیابی مناسب برای داده های هواشناسی

ارباچ و نظریه آن در مورد ضرورت نمایه سازی مجموعه های تصویری

شناخت کلی ازنظریه های سیستم بازیابی تصویری

آشنایی با فنون تشخيص و انطباق اشکال در مقاله

بررسی نمایه سازی و چکیده نویسی پایگاه های تصویری از طریق فنون بینایی

کاربردهای پایگاه های تصویری از نظر سری هاری

بررسی راهبردهای جستجوی اطلاعات

چگونگی جستجو در یک پایگاه تصویری