بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

سیستم های خبره دراستخراج متن

آشنایی با سبک های نمایه سازی تخصیصی

تحقیق درباره ی نمایه سازی ماشینی

روش های متداول فنون بازیابی اطلاعات

بررسی اصطلاحات راهبرد کاوش

بررسی روش سالتون در رتبه بندی مدارک

آشنایی با راه های رتبه بندی مدارک

بررسی عملیات بازیابی خودکار

نگاهی به تحقیقات ایرل در زمینه ی ساختار جملات

بررسی معیارهای استخراج کلمات

روش های شناسایی شده ادموندسون در چکیده نویسی

بررسی روند چکیده نویسی خودکار

برتری های طبقه بندی بر اساس ارتباطات استنادی وطبقه بندی نمایه سازی موضوعي

طبقه بندی مدارک بر اساس ویژگی هایی غیراصطلاح شناختی

نمونه مدخل های اصطلاح نامه ارائه شده توسط سالتون و مکگیل

روش های استفاده از داده های هم ظهوری در مقاله نویسی

بررسی سایر روش های طبقه بندی در مقاله نویسی

تلاش های آرتاندی برای تولید نمایه سازی تخصیصی

ارائه روشی پیشرفته برای تبدیل اصطلاحات متن

آموزش نمایه سازی تخصیصی خودکار

چگونگی تهیه ی فهرستی از مدرکی براساس بسامد نسبی

نظریه ی باکسن دال در معیار بسامدی واژگان وجمله موضوعی

چگونگی نمایه سازی استخراجی خودکار

بررسی ابزارهای فکری مختلف برای کمک به ساختار بندی بازنمودهای متن

تحلیل نمایه سازی و چکیده نویسی خودکار

نتایج استفاده از واژگان کنترل شده و نمایه سازی انسانی

روش های جدید طرح های تحقیقاتی در زمینهٔ استفاده از رایانه ها

راهبردهای جست و جوی دقیق شرکت های هواپیمایی

آشنایی با واژه نامه پس کنترل شده

شناخت سیستم های دورگه در جستجوی متن آزاد