بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

خلاصه ای از اصول چکیده نویسی

انواع جستجو در سیستم های بازیابی خودکار

آشنایی با کتابخانه های رقومی

وظایف دولت در ارائه استانداردهای کیفی و فراگیرمنبع اطلاعاتی

چشم انداز آتی کتابخانه ها…

ارزش کتابخانه و شانش ابقای آن

پیش بینی آینده نمایه سازی و چکیده نویسی

بررسی بزرگترین مشکل اینترنت

بررسی علل مشکلات اینترنت

تفاوت ارتباطات ابرمتنی / ابررسانه ای

بررسی مشکل بازیابی تصاویر و ارائه ی راه حل توسط آگنیو

سرانجام تلاش برای ابزارهای پردازش اینترنتي…

انواع ابزارها و توانایی های اینترنت

نتایج به دست آمده از بازیابی زبان سرخ پوستی

بیان معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش

بررسی مهمترین کاربرد موتورهای ابرکاوش

تحلیل عملکرد موتورکاوش آلتاویستا

نگاهی اجمالی به نمایه سازی و اینترنت

قابلیت های مشترک در موتورهای کاوش

اهمیت استفاده از موتورهای کاوش

دیدگاه های مختلف در باره نمایه سازی

بررسی ادعای فیدل در مورد مدرک گرایی نمایه سازی خودکار

مقایسه فرآیندهاي نمایه سازی خودکاربا نمایه سازی متخصصین

بررسی روش های پردازش متن

ذکر نمونه های عالی از میز راهنمایی

تخصیص خودکار شماره های رده بندی بنابر نظر لارسون

سیستم پیشنهادی گودمن در انتقال پیام های متنی

بررسی ساختار برنامه ی تولید متن پیچیده

تلخیص متن در مقاله نویسی به چه معناست؟

شناخت استخراج متن و هدف آن