بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

آشنایی با برخی علایم نگارشی

کابرد نشانه نقل قول در نگارش زبان فارسی

مثال هایی در باب واژه های متروک

ارائه ی نشانه هایی با بیشترین کاربرد

تحلیل تعداد نشانه ها در زبان های مختلف

فواید نشانه گذاری در نوشته ها

قوانین استفاده از لغات بیگانه در جملات فارسی

بررسی گام های مهم برای ساخت و تدوین اصولی جمله

بیان نمونه ای از حکم های اداری

شرح مراحل نگارش دستورالعمل

تعیین اولویتها در تنظیم مراحل کار دستورالعمل ها

ارکان دستورالعمل و حدود وظایف آن

تفاوت حکم و دستور در عرف اداری

شرحی از وظایف دبیر جلسه

ضوابط تنظیم صورت جلسه

مسائل مطرح شده در جلسه و مقررات تشکیل آن

دستور جلسه و هدف از تشکیل جلسه

تحلیل کاربرد اختتامیه در بخشنامه

آشنایی با سیستم تشکیلاتی سازمان

انواع نوشته هایی اداری

نحوه ارزیابی پیش نویس نامه ها

منابعی که برای نوشتن نامه مورد استفاده قرار می گیرد….

مقدمات لازم برای تهیه نامه اداری

زمان نوشتن نامه و اهمیت بیان آن در نامه…

قواعد نگارش نامه به یک شخص حقیقی

مهم ترین نامه های خارجی براساس مخاطب نامه

آشنایی با گونه های متداول پی نوشتها در سازمانهای ایران

اجزا و ارکان نامه های اداری

دستخط و کاربرد آن در سازمان های اداری

ویژگی انواع نامه های اداری