بیش از 30000 مقاله تخصصی ، دانلود مقاله فارسی

چگونگی تحقیق و منبع یابی پژوهشگر

مراحل تهیه گزارش

آشنایی با نحوه گزارش نویسی

روش کتابخانه کنگره آمریکا در رده بندی دهدهی دیویی

تحقیق روش دستیابی آسانتر به هدف

چگونگی تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه هاو مفاهیم

بررسی تمایز بین تحقیق و تالیف

محاسبه زمان صرف شده برای مطالعه در تند خوانی

شیوه های عملی در کارهای پژوهشی و تتبعی

ذکر مهم ترین فواید خلاصه نویسی

فواید و ضرورت خلاصه نویسی

کتاب و راهنمای مطالعه ی مفید…

چگونگی برنامه ریزی عملی مطالعه انواع کتب

ویژگی های کتاب انتخابی برای مطالعه کردن

تقسیم بندی انواع کتاب ها از دیدگاه برخی از نویسندگان

نکات مهم درموقع نوشتن هر بند از مقاله

موارد استفاده از علامت دو کمان ()

کاربرد نشانه نگارشی” -” در زبان های لاتینی

کاربرد علامت نگارشی – در داستان نویسی

موارد استفاده از سه نقطه …

استثنائات استفده از نشانه گذاری ها در زبان فارسی

نتایج نشانه گذاری اشتباه

آشنایی با انواع کتاب فهرست (IndeX)

مهم ترین منابع مورد استفاده در تهیه مقاله

راه استفاده از کتابخانه

مبانی نوشته های ابتکاری یا الهامی

خصوصیات آثاز هنری پیکاسو،نیما یوشیج

ویژگی های شعر حماسی

آموزش مرحله به مرحله شروع کار پژوهش

ویژ”ی های تحقیق آزاد