فیسبوك و شبکه اجتماعی Mixi در زلزله و سونامی شرق ژاپن

جهت مشاهده فیسبوك و شبکه اجتماعی Mixi در زلزله و سونامی شرق ژاپن به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
فیسبوك و شبکه اجتماعی Mixi در زلزله و سونامی شرق ژاپن
فیسبوك و شبکه اجتماعی Mixi در زلزله و سونامی شرق ژاپن

فیسبوك و شبکه اجتماعی Mixi در زلزله و سونامی شرق ژاپن

نسبت به فیسبوك، Mixi یک شبکه اجتماعی محبوب میان مردم ژاپن بوده و بالاترین نرخ نفوذ را در ژاپن داشته با این حال تعداد کاربران فیسبوك در حال افزایش بود. توصیههاي متغیر و همیشگی درباره تخلیهسازي مناطق، راهنماي سلامت عمومی و نبود اطلاعات کافی منجر به اتهاماتی علیه دولت و شرکتهاي برق در خودداري از پخش اطلاعات شد.

بااینحال، توییتر به کاربرانش اجازه میداد به اطلاعات مختلف از منابع متفاوت دسترسی پیدا کنند و در بحثها شرکت کنند و ابهامات خود را با دیگران بهصورت آنلاین مطرح کنند. با استفاده از هشتکهاي مربوط به بحران، کاربران میتوانستند در بحثهاي جهانی در زمان واحد شرکت کنند. بعد از فاجعه به وجود آمده فیسبوك بهسرعت در ژاپن محبوبیت یافت و بالاي ۱۷ میلیون کاربر داشت. طی ۱۲ روز از زلزله بر اساس علاقه بین المللی، نخست وزیر ژاپن یک صفحه رسمی در فیسبوك با ترجمه انگلیسی راه اندازي کرد و خلاصه اي از اخبار و اتفاقات روز را در آن منتشر میکرد.

با این حال همچنان Mixi پراستفاده ترین رسانه اجتماعی ژاپنیها در منطقه توهوکو بعد از فاجعه بود و نمیتوان آن را دستکم گرفت. در مناطقی که دسترسی به شبکه ارتباطی محدود بود کاربران Mixi میتوانستند بهراحتی از آخرین محتواهاي منتشرشده توسط کاربرانی که دنبال میکنند مطلع شوند، صفحه هاي شخصی آنها را ببینند. این نوع ارتباط راهی مطمئن و ایمن بود. البته در ۱۶ مارس ۲۰۱۱، Mixi یک اپلیکیشن جدید منتظر کرد که توسط آن کاربران میتوانند خلاصهاي از مطالب دوستان آنلاین خود را ببینند .(Appleby, 2013, p. 30)

 

فیسبوك و شبکه اجتماعی Mixi در زلزله و سونامی شرق ژاپن