شرکتهای فعال در زمینه دینامومتر در ایران

جهت مشاهده شرکتهای فعال در زمینه دینامومتر در ایران به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
شرکتهای فعال در زمینه دینامومتر در ایران
شرکتهای فعال در زمینه دینامومتر در ایران

شرکتهای فعال در زمینه دینامومتر در ایران

تا آنجایی که برای نویسنده گان مقاله مقدور بوده است در این بخش کلیاتی در مورد شرکتهای فعال در زمینه دینامومتر در ایران شرح داده میشود .

  نتیجه گیری

در این مقاله با استفاده از تجربه چندین ساله صنعتی در زمینه طراحی، تولید و نگهداری دینامومتر در ایران سعی شده است تا یک تاریخچه کلی از وضعیت دینامومترهای موجود در ایران ارائه شود .همچنین در زمینه انتخاب دینامومتر، منحنی مشخصه، مزایا ومعایب دینامومتر های متداول ذکر شده است. هدف از این کار آگهی دادن به افرادی است که در ایران، برای پروژه خود نیاز به آزمون دینامومتری داشته و برای خرید یا استفاده از خدمات دینامومتری به اطلاعات عمومی در زمینه دینامومتر نیاز دارند. این افراد می توانند اطلاعات عمومی در زمینه مزایا، معایب و تفاوت های عملکرد دینامومترها را کسب نموده و برای زمینه کاری خود دینامومتر مناسب تری را انتخاب نمایند.

امید است که اطلاعات این مقاله مورد استفاده محققین و صنعتگران کشورمان قرار گیرد.

شرکتهای فعال در زمینه دینامومتر در ایران