محترم ترین مکان ها و زمان ها در روایتی از پیامبر(ص)

جهت مشاهده محترم ترین مکان ها و زمان ها در روایتی از پیامبر(ص) به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
محترم ترین مکان ها و زمان ها در روایتی از پیامبر(ص)
محترم ترین مکان ها و زمان ها در روایتی از پیامبر(ص)

پیامبر گرامی اسلام (صلی االله علیه و آله و سلم) در حجه الوداع زمانی که از سفر حج از شهر مکه برمیگشتند خطبهای بیان فرمودند که در آن به حرمت و اهمیت مال و عدم جواز تصرف در اموال انسانها نسبت به همدیگر اشاره صریحی شده است.

ای مردم سخن مرا بشنوید و (در آن) تعقل و تفکر کنید، زیرا شاید من شما را بعد از امسال ملاقات ننمایم سپس فرمودند: آیا میدانید کدام روز محترمتر است؟ مردم گفتند: امروز (روز عید قربان) فرمود: پس کدام ماه؟ مردم گفتند: این ماه (ذی الحجه) فرمودند: کدام شهر محترمتر است؟ گفتند: این شهر (مکه) فرمودند: پس به حقیقت، خونها و مالها و آبرویهای شما بر همدیگر حرام است مانند امروز، در این ماه، در این شهر تا روزی که خدا را ملاقات کنید، پس از اعمالتان سوال خواهد کرد.

از شما می پرسم آیا این وظیفه سنگین را ابلاغ نمودم؟ آگاه باش به درستی که من مامور شدم که با مردم بجنگما تبگویند: لا اله الّا االله و اینکه من پیامبر خدا هستم و هنگامی که این سخن بر زبان آنان جاری شد دست از اموالشان و خونهاشان باز داشتم مگر مطابق حق (مطابق حدود و حقوق شرعی) و حسابشان بر خداست. آیا ابلاغ نمودم؟

میبینیم که پیامبر گرامی اسلام (صلی االله علیه و آله و سلم) در ابتدا مردم را به تعقل و تفکر توصیه میکند و سپس بعد از اقرار به وحدانیت خداوند به ارزش و اهمیت مال و سرمایههای مردم همردیف با ارزش و اهمیت خانه خدا و ماه ذی الحجه اشاره میکند و با منع کردن و حرام کردن تصرف و سلطه بر اموال دیگران به حمایت از این ودیعه الهی می پردازد و میفرماید که حق ندارم بنده به عنوان پیامبر خداوند به اموال مسلمانی تعدی یا تصرف کنم مگر در حدود و موازین شرعی و قانونی آن و این بیان را با اقرار و اعتراف گرفتن از مردم به ثبوت و تثبیت میرساند.

محترم ترین مکان ها و زمان ها در روایتی از پیامبر(ص)