مزایای استفاده از ترانسپرسی درارائه سمینار

جهت مشاهده مزایای استفاده از ترانسپرسی درارائه سمینار به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مزایای استفاده از ترانسپرسی درارائه سمینار
مزایای استفاده از ترانسپرسی درارائه سمینار

 در اکٹر موارد ترانس پرسی ها، به خوبی نشان داده می شوند و به راحتی توسط شنوندگان خوانده می شوند و نیازی به تاریکی نمودن اتاق سمینار نیست، بنابراین از این دستگاه می توان در روشنایی روز استفاده نمود و شنوندگان به راحتی میتوانند یادداشت برداری نمایند. چگونگی استفاده از ترانسپرسی انعطاف بالایی را برای دانشجو ایجاد میکند به گونه ای که وی قادر خواهد بود در لحظات آخر اقدام به تغییر صفحات ترانسپرسی نموده و یا در حین ارائه سمینار بر روی  بنویسد.

استفاده از اسلایدها چنین انعطاف پذیری را ندارند. دانشجو میتواند در کنار اورهد بایستد و با شنوندگان روبرو شود. در هنگام استفاده از اورهد او میتواند مستقیماً روی ترانسپرنسی بنویسد یا چیزی بکشد. در زمان بروز مشکل وایت بورد، به ندرت تخته سیاه ) در محل سمینار می تواند به عنوان یک وسیله مفید برای نوشتن استفاده شود و از دلواپسی دانشجو بکاهد. وجود تخته پاک کن برای پاک کردن وایت بورد ضرورت دارد. تخته پاک کن باید تمیز باشد،

برخی از دانشجویان برای اطمینان به همراه خود .تخته پاک کن میآورند دانشجو میتواند از مارکرها برای نوشتن روی وایت بورد استفاده نماید. مارکرها بی دوام بوده و دانشجو میتواند اثر جوهر را به راحتی پاک کند. در مقابل فلیپ چارتها بادوام هستند، دانشجو قادر نیست اثر جوهر باقیمانده روی فلیپ چارت را پاک کند، این وسایل معمولاً به رنگهای آبی، قرمز، سبز و سیاه موجودند. بهتر است دانشجو همیشه یک مارکر در کیف خود به عنوان یدک به همراه داشته باشد. چون ممکن است که یکی از آنها خوب ننویسد. او با فلیپ چارت شامل چندین ورق کاغذ است که دانشجو می تواند با ورقزدن آنها، روی آنها بنویسد.

مزایای استفاده از ترانسپرسی درارائه سمینار