آشنایی با اصول و جزئیات کار نویسندگی به طور اعم

جهت مشاهده آشنایی با اصول و جزئیات کار نویسندگی به طور اعم به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
آشنایی با اصول و جزئیات کار نویسندگی به طور اعم
آشنایی با اصول و جزئیات کار نویسندگی به طور اعم

 نوشتن مقالات علمی نظیر نوشتن مقاله های دبیرستانی یا آخر ترم در سطح دانشگاه و تهیه ی مقالات تحقیقی و پژوهشی، گزارش کارهای آزمایشگاهی و میدانی و جز آن که در واقع یک کار مکانیکی است مانند یادگرفتن رانندگی اتومبیل و از عهده  هر دانشجویی ساخته است و یا بهتر بگوییم هر دانشجویی که در سطح تحصیلات عالی مشغول کار است باید با آن و با ریزه کاری های آن کاملاً آشنا باشد و بتواند به راحتی روی هر موضوعی که به او تکلیف می شود تحقیقی کند، مطالب مورد نظر را به طریق صحیح گردآوری نماید و مقالهای شسته و رفته و قابل قبول – در شأن یک دانشجوی جوینده  دانش و محقق و فهمیده و اهل مطالعه – تحویل دهد. در این بحث ما سعی خواهیم کرد که خوانندگان عزیز را با اصول و فنون و جزئیات کار نویسندگی به طور اعم آشنا کنیم از این نظر این نوشته شامل دو قسمت خواهد بود.

۱ – در قسمت اول اصول و مقدمات کار در مورد نوشتن (به طورکلی) مورد بحث قرار میگیرد. ۲ – در قسمت دوم (که متکی بر قسمت اول بوده و برپایه  آن استوار است) طریقه ی نوشتن مقالات تحقیقی را به طور کامل و مجزا مطرح خواهیم کرد.

 

juide and Index to English, U.S.A توضیح: قسمت هایی از بخش اول این مقاله از همین کتاب ترجمه شده است. ۲- رک: – رجوع کنید – رگ؛ رجوع گردد.

  1. Porter G. Perin, Write

 در اینجا یک نکته ی دیگر لازم به ذکر است (که در صفحه های بعد نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت) و آن این است که یک نویسنده باید حتماً به خاطر منظور و هدفی معین قلم به دست بگیرد باید حرفی برای گفتن داشته باشد و در درجه  اول خود وی باید روشن و آشکار بداند که چه میخواهد بگوید یعنی موضوع نوشته  وی واضح و روشن باشد. (اگر موضوع نوشته کاملاً روشن نبود باید آنقدر فکر کند، تخیلی خود را به کار اندازد، مطالعه و تجسس کند تا آن را پیدا نماید و بعد اقدام به نگارش بنماید.) بدون تردید خواننده  هر مطلبی پس از قرائت آن از خود خواهد پرسید که نویسنده چه میخواست بگوید؟ و منظورش از نوشتن این مقاله با داستان و قس علیهذا چه بوده است؟

آشنایی با اصول و جزئیات کار نویسندگی به طور اعم