راهنمای نوشتن پیش نویس و استفاده از آن

جهت مشاهده راهنمای نوشتن پیش نویس و استفاده از آن به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
راهنمای نوشتن پیش نویس و استفاده از آن
راهنمای نوشتن پیش نویس و استفاده از آن

اگر سعی کنید آنچه را که در نظر دارید بیان نمایید به سرعت روی کاغذ بیاورید و بیهوده وقت خود را برای بی نقص ساختن هر جمله  آن، صرف نکنید مقاله اتان جاندارتر از آب درآمده و به احساس شما در مورد مطالب آن نزدیکتر خواهد بود. متوقف کردن نوشتن برای اطمنیان از مثلاً املاء صحیح یک کلمه، برای مطابقه ی فعل و فاعل و یکنواخت بودن جملات و یا سایر مسائلی تکنیکی لطمه ی بسیاری به نوشته خواهد زد. بهتر است وقت خود را برای چنین موضوعات کوچکی (که البته در این مرحله کوچک و بدون اهمیت هستند تلف نکنید.

فقط دور آنچه را که در مورد آن شک دارید خط کمرنگی به شکل دایره یا بیضی بکشید و بررسی در مورد آنرا به بعد از اتمام کار نوشتن آن قسمت یا موقع پا کنویسی کلی مطلب موکول کنید. فقط مواظب باشید فراموش نشود! در پیش نویس خود خطوط را با فاصله و بندها را با فواصل زیادتری از یکدیگر بنویسید و حاشیه ی نسبتاً زیادی نیز در کنار نوشته ی خود باقی بگذارید که بعد جا برای تغییرات لازم و اضافه کردن مطالب باشد.

بهتر است در پیش نویس هر چه لازم به نظر میرسد با شرح جزئیات به طور دقیق آورده شود زیرا بعد حذف یک قسمت کوتاه یا بلند آن به مراتب ساده تر از این خواهد بود که ناچار باشیم بعضی از مطالب را که از قلم انداخته یا خیلی خلاصه نوشتهایم اضافه کنیم. بالاتر از همه بهترین پشتوانه ی یک مقاله ی خوب مطالب جامع و کامل و احساس این که این مطالب کافی بوده و خوب تنظیم و دسته بندی شده اند و آماده برای قرار گرفتن در جاهای مناسب مقاله هستند، میباشد.

* مرور بعضی نویسندگان چنان با دقت عمل میکنند که پیش نویسی آنها در حقیقت کاملترین نوشتهای می شود که در حد توانایی آنان میباشد. ولی در هر صورت پس از انجام پیش نویسی باید آنرا مرور کرد. در این مرحله باید سعی شود که نوشته به دقیق ترین توصیف خود نزدیک شده و بیان کننده ی نظریات شخصی نویسنده – به صورتی که برای خواننده در نظر دارد باشد.

ویژگی مقالات علمی (اگر برای طبقه ی خاصی چیز می نویسید باید توجه کنید که نوشته شما حتی الامکان برای آن طبقه قابل فهم و قابل قبول باشد. یعنی از لحن و کلمات و عبارات مناسب برای آن طبقه استفاده کنید) در موقع مرور نویسنده تا آنجا که می تواند نوشته ی خود را از نظرخواننده یا از نظر یک منتقد مورد بررسی قرار میدهد و میکوشد ببیند که نوشته  او از این نظر چه نقص هایی دارد، یا اگر مقاله برای سخنرانی تهیه میشود چه آهنگی دارد، لازم است خود را در جای شنونده  آن مقاله فرض کنید ببینید با شنیدن آن مطالب چقدر ارضاء می شوید. بنابراین باید نوشته را از نظر محتوا، طرح و تنظیم مطالب (مکانیک کار نویسندگی) مورد مرور و توجه قرارداد که البته موضوع و سبک کار نیز نباید از قلم بیافتد.

راهنمای نوشتن پیش نویس و استفاده از آن