نحوه ی نوشتن پانوشت

جهت مشاهده نحوه ی نوشتن پانوشت به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
نحوه ی نوشتن پانوشت
نحوه ی نوشتن پانوشت

پس از ذکر مطلب نقل شده باید نشانی کامل جایی را که این مطلب را از آن گرفتهایم به صورت زیرنویس ذکر کنیم تا خواننده بتواند اولاً به سهولت آنرا پیدا کرده و شخصاً بررسی کند و ثانیاً در صورت تمایل اطلاعات خود را در مورد مطلبی که مختصراً به آن اشاره شده است از روی منبع اصلی کامل کند. نحوه ی نوشتن پانوشت به شرح زیر است (در اینجا سه طریق متدوالتر را ذکر میکنیم). توجه داشته باشید که در هر نوشته باید فقط از یک نوع استفاده کنیم:

*- (الف) – پانوشت

پانوشته پس از آوردن مطالب اخذ شده از هر منبع به یکی از دو طریق بالا، اعداد ۱، ۲، ۳… را در بالا و سمت چپ آخرین کلمه می آوریم. اگر مطلب مذکور کوتاه بوده و در نشان بیان گویش قرار گرفته باشد عدد مربوط را پس از بستن نشان بیان گویش کمی بالاتر در سمت چپ آن می نویسیم. اگر تعداد منابع ذکر شده در هر صفحه کم باشد می توان به جای اعداد از علاماتی چون (*) و نظیر آن استفاده کرد (این طریق امروزه کمتر به کار میرود). سپس در زیر آخرین سطر نوشته در همان صفحه خطی افقی کشیده و کمی پائین تر از آن در سمت راست عدد (یا علامت *) مربوط به آن منبع را مینویسیم، بعد خط جدائی (-)

(این در صورتی است که زیرنویس فارسی باشد. اگر زیرنویس به زبان خارجی بود عدد یاعلامت مربوط را در پایین نوشته و زیر خط افقی در سمت چپ قرار داده و خط جدایی به کار نمی بریم. به جای آن توضیح را کمی پایینتر از عدد یا علامت (در موقع ماشین کردن یک فاصله پایین تر شروع میکنیم) و سپس اطلاعات زیر را آورده و هرکدام را با نشان درنگ از قبلی جدا میسازیم و در آخر نقطه میگذاریم: اول نام و بغد نام خانوادگی نویسنده (لزومی ندارد ابتدا نام خانوادگی و بعد نام را بیاوریم چون در این جا ترتیب الفبایی مطرح نیست). بعد علامت درنگ و سپس نام کامل اثر که زیر آن خط میکشیم، بعد در پرانتز جای چاپ: ناشر و تاریخ چاپ، علامت درنگ و بعد حرف ص، و نقطه (اشاره به صفحه) یا صص.

(اگر مطلب از بیش از یک صفحه اخذ شده باشد) و بعد شماره ی صفحه یا صفحات مورد نظر و در آخر نقطه میگذاریم. مثال.(۱) توضیح اینکه توضیحات مزید بر متن را نیز به همین طریق با شماره مشخص کرده و زیر صفحه می نویسیم. در اشارات بعدی به همان اثر کافی است که نام نویسنده را (اگر از یک اثر وی استفاده کرده باشیم) و یا نام کتاب را ذکر و صفحه ی مربوط را مشخص کنیم. مثال.” در ضمن اگر در یک صفحه دو یا چندبار از یک منبع استفاده کنیم در مرتبه ی اول به همین نحو عمل کرده و در دفعات بعدی کافی است که کلمهی «همانجا» و نشان درنگ و شماره  صفحه ی مربوط را بیاوریم مثال ” و “. حتماً باید توجه داشت این در صورتی است که اشاره ی اول و دوم و سوم در یک صفحه بوده و زیرنویسها نیز در همان صفحه قرار گیرد وپینوشت در پایاننامه های تحصیلی و مقالات طولانی و کتب و آثاری که از چند فصل تشکیل می شوند می توانیم بعد از هر نقل قولی شماره  ردیف را به طور پیاپی در بالا و سمت چپ آخرین کلمه ی نقل شده بیآوریم. سپس در پایان فصل یا آخر مقاله کلمه ی «پی نوشتها» را در بالا نوشته و خط کوتاهی زیر آن بکشیم و در زیر آن منابع را به ترتیبی که در نوشته آمدهاند با اعداد ۱، ۲، ۳… به ردیف ذکر کنیم که در این وضعیت در اولین اشاره به هر منبع نام کوچک نویسنده و سپس نام خانوادگی او، نشان درنگ، نام کتاب – که در زیر آن خط میکشیم و صفحات مربوط را به طریقی که در قسمت قبل اشاره شد، می نویسیم.

نحوه ی نوشتن پانوشت