راه استفاده از کتابخانه

جهت مشاهده راه استفاده از کتابخانه به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
راه استفاده از کتابخانه
راه استفاده از کتابخانه

راه استفاده از کتابخانه میزاطلاعات – اتاق مرجع – کتابهای فهرست و ضمیمه ها – برگه دانها شماره ی فهرست کتاب (سیستم دیوئی و سیستم کنگره) – کارت کتاب کتاب های رزرو – سایر منابع

راه استفاده از کتابخانه

برای پژوهشگری که میخواهد پیرامون مطلبی به قلمفرسایی بپردازد و برای دانشجویی که مایل است در مورد مطالب درسی خود اطلاعات بیشتری کسب نماید و یا مجبور است برای درس بخصوصی مقالهای تحقیقی تهیه کند و یا برای کسی که علاقمند است ساعات بیکاری خود را به یکی از بهترین، مطبوعترین و سودمندترین تفریحات یعنی مطالعه بپردازد آشنایی کامل با کتابخانه نهایت اهمیت را دارد.

اصولا به محض ورود به دانشگاه (و در حقیقت خیلی زودتر یعنی در مراحل راهنمائی و دبیرستان) دانشجو می بایستی که با کتابخانه به طور کامل آشنا شود به گونهای که حتی گوشه و کنار و زوایای آنرا مانند خانه  خود بشناسد و هرلحظه که لازم دید یا مایل بود که در هر موردی به مطالعه و تحقیقی بپردازد قادر باشد با صرف کمترین مدت به کلیه  منابع موجود در کتابخانهای که در دسترسی دارد (و در مورد موضوع موردنظر) دست یابد: چه در جستجوی نام کتاب به خصوصی باشد، چه نام نویسندهای را دانسته و بتخواهد با کارهایش آشنا شود و چه موضوع معینی را در نظر داشته باشد و مایلی باشد.

آنچه را در مورد آن موضوع به رشته  تحریر درآمده بیابد. در این قسمت روشی پیشنهاد می شود که اگر قدم به قدم دنبال گردد بدون شک نویسنده و محقق و اهل مطالعه را به نتیجه  دلخواه و رضایت بخش هدایت خواهد کرد. قبلاً بد نیست گردشی در کتابخانه کرده و با نظام و ترتیب آن آشنا شویم. این گردش شامل میز اطلاعات، اتاقی مرجع یا منابع، برگه دانها، اتاقی مجلات و غیره خواهد بود. (Information Desk) -LexUbs معمولاً پیش خوان یا اصطلاحاً میز اطلاعات بعد از ورودی کتابخانه قرار دارد که می توانیم هرنوع اطلاعی را که بخواهیم در آنجا به دست آوریم.

راه استفاده از کتابخانه