کاربرد نشانه نگارشی” -” در زبان های لاتینی

جهت مشاهده کاربرد نشانه نگارشی” -” در زبان های لاتینی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
کاربرد نشانه نگارشی” -”  در زبان های لاتینی
کاربرد نشانه نگارشی” -”  در زبان های لاتینی

 در زبانهای لاتینی رسم است که در صورت نبودن جای کافی در اخر سطر، کلمات را از میان بخش های انها میشکنند و با قرار دادن نشان پیوند (hyphen) در آخر سطر، نیمه  دوم کلمه را سر سطر بعد قرار می دهید. این به آن علت است که در این زبانها هر کلمه در هر حال دارای طول معینی است (چون کلماتش به هم نمیچسبد). در حالی که در زبان فارسی میتوان اکثر کلمات را – کلماتی که حروف متصل داشته باشند

– به دلخواه کوتاه یا بلند نوشت: میگویند یا میگویند یا میگویند یا میگویند… از این نظر هیچ لزومی ندارد در فارسی کلمه را .در آخر سطر بشکنیم مگر آنکه بخواهیم صرفاً از زبانهای خارجی تقلید کنیم اگرچه کامپیوتر در موقع حروف چینی این مشکل را حل کرده است ولی مشکل دیگری به وجود آورده که بعضی کلمات مربوط به هم را دو قسمت کرده و یکی را به سر سطر بعدی میبرد. لازم است برای کلمه های مرگبا دو کلمه ای فرمان خاصی داده شود که ازین کار جلوگیری کرده و یا خط پیوند به کار ببرد. پور را دیدم… … مقالاری از این علف  – کشها را به کار زدیم…

کاربرد دو کمان ( ) یا پرانتز دو کمان به طور کلی مربوط به محدود کردن هر نوع مطلب معترضهای است که نویسنده بخواهد آنرا کاملاً از متن نوشته جدا سازد. موارد به کاربردن دو کمان به شرح زیر است:

* برای توضیح خارج از متن و هدایت خواننده و جلب توجه او به معنی کلمه و عبارت یا منبع مراجعه و برای ذکر تاریخ به طور معترضه در متن نوشته و مانند آن: … بنابراین باید موضوع و نوع و مخصوصاً سبک و تکنیک آنها را تقلید کرد (ناگفته نماند که راسین از اوریپید ولافونتن از ازوپ Esope تقلید کردهاند)” … ولی آنوقت کی سرکار خواهید آورد؟ یکی از آن بدترا ( خودش جواب داد و هر هر خندید)..”

از این نظر در موقع استیصال (درماندگی) میبایستی ۰۰۰، … آنچه می توان باور کرد استفاده  او از شیخ ابوالفرج بن جوزی (نواده  ابن جوزی معروف) و شیخ شهابالدین سهروردی عارف است (که با حکیم معروف بشیخ اشراقی نباید اشتباه کرد) و اینکه …”

…) “..)سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو – … پس از چندی در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ ) مجمع عمومی،…… سال بعد ( ۱۲۲۸) پیروزی دیگری نصیب او شد.

کاربرد نشانه نگارشی” -”  در زبان های لاتینی