فواید و ضرورت خلاصه نویسی

جهت مشاهده فواید و ضرورت خلاصه نویسی به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
فواید و ضرورت خلاصه نویسی
فواید و ضرورت خلاصه نویسی

فواید و ضرورت خلاصه نویسی

«خلاصه نویسی» نوعی مهارت نگارشی محسوب می شود و آشنایی با آن در کارهای قلمی و پژوهشی و گزارش نویسی مفید و کارساز است. با توجه به محدودیت فرصت و زمان و نیز فراوانی آثار و نوشته ها،اچکیده نویسی» ضرورت پیدا میکند. گاهی از مطالب برای خودمان خلاصه برداری می کنیم، گاهی برای دیگری. در صورت اول، برای بهره برداری خودمان است، در صورت دوم برای فایده رسانی به دیگران. در تاریخ تألیف و نگارش نیز، بخشی بزرگ کتابها، خلاصه شدهٔ کتابهای دیگری است که در زمینهٔ تاریخ، فقه، ادبیات و علوم گوناگون گلچین، گزیده، مختار، مهذب، چکیده، تلخیص و … است که توسط خود مؤلف یا دیگری صورت گرفته و میگیرد. خلاصه کردن متون مفصل و کتابهای عظیم و ارزشمند، یکی از گامهای مثبتی است که می تواند نسل کم حوصله امروز را هم با فرهنگ و ادب گذشته مرتبط سازد، و هم بهرهٔ خوانندگان برساند.

ما همیشه نمیتوانیم همهٔ کتابها را همراه داشته باشیم. همیشه هم مجال شرح و بسط مطالب برای دیگران نیست. پس باید به هنر «خلاصه نویسی» مجهز بود تا از زمان و نیز از امکانات چاپ و تکثیر و یادداشت، بیشترین استفاده را کرد. گاهی نیاز می شود که از یک سخنرانی یا کتاب و مقاله، خلاصهای تهیه شود، یا گزارشی فشرده از یک حادثه، یا صورت جلسهای خلاصه از یک | جلسه، سمینار، برنامه و… تهیه گردد. گاهی در نقد یک اثر ادبی یا محتوای یک کتاب و مقاله و فیلم، نیاز است. که فشردهای از آن بیان شود. در معرفیهای اجمالی از یک کتاب نیز خلاصه نویسی جایگاه خود را دارد. نیز گاهی در دوره های آموزشی و در کلاسها، لازم است از مطالب خلاصه برداری شود، یا در متون آموزشی، خلاصهای از هر بخش یا بحث در پایان آورده شود. گاهی هم برای شرکت در یک مسابقه، لازم می شود کتاب یا مقاله یا داستانی خلاصه شود. برای تهیه جزواتی فشرده و کم حجم برای امتحان از برخی دروس و متون هم، نیازمند به چکیده نویسی هستیم. گاهی هم به صورت شفاهی، لازم است گزارشی کوتاه و توضیحی خلاصه دربارهٔ موضوعی داشته باشیم. مجموع این گونه نیازها، ایجاب می کند که با «روش خلاصه نویسی» آشنا شویم.

فواید و ضرورت خلاصه نویسی