مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

جهت مشاهده مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش
مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

هدف

از نگارش این کتاب، ارائه خلاصه ای از اطلاعات لازم با بیانی روشن، رسا، ساده و خوشایند در موضوع مقدمات روش مطالعه و تحقیق به قصد آشنایی بیشتر دانشجویان دانشگاهها و مراکز تربیت معلم و آموزشهای ضمن خدمت است به نحوی که دانشجویان و همه کسانی که در کار پژوهشی می باشند بتوانند در مدت زمانی کوتاه و به آسانی چکیدهٔ مطالب و دانستنیهای مربوط به این موضوع را مطالعه کنند. با وجود این، مباحث کتاب، کاربردی عمومی دارد و برای کسانی که در پژوهشهای اجتماعی و طرحهای مربوط به مطالعهٔ سازمانها تحقیق میکنند رهنمودهایی ارائه می دهد و نمی توان و نباید آن را به رشته ای خاص محدود کرد.

شیوه های انتشار پژوهش و اشاعهٔ کار مطالعه، و نشر درست نتایج پژوهشی و فرایند ابلاغ اطلاعات دربارهٔ یک طرح پژوهشی یا نشر یک مقالهٔ علمی  – پژوهشی که غایت و مقصود نتایج هر نوع مطالعه و پژوهش در انتقال عمومی اندیشهها و رشد دانش و افزایش درک جامعه بشری است از مباحث تکمیلی موضوع این کتاب است و برای اخذ اطلاعات و انتقال آن به کسانی که علاقه و توجه خاصی به موضوع پژوهش و فرایند کلی آن دارند زمینهٔ مناسب مفیدی خواهد ہود.

در کتاب حاضر، اصل اولویت و اهمیت مباحث، در نظر گرفته شده و

از طرح بحثهای طولانی و تفصیلی و کاملاً تخصصی، خودداری گردیده است و در حد توان تلاشی شده است که میان تجربههای مستقیم و شخصی نگارنده با زمینه های یاد شده و منابع این رشته، ارتباط و پیوندهای لازم داده شود. از این سبب در تألیف این اثر، نگارنده سعی کرده خود را به جای دانشجویان بگذارد و حتی المقدور مطالب را ساده و موجز و آسان بنگارد و در انتخاب مطالب و ضرورت آن، پیوسته این جنبه را تحت الشعاع قرار دهد.

مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش