شاخص های سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف

جهت مشاهده شاخص های سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
شاخص های سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف
شاخص های سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف

شاخص های زنجیره تأمین سبز

محققان مختلف شاخص های متعددی را برای سنجش سبز بودن زنجیره تأمین بیان کرده اند که با وجود تعدد، دارای همگرایی قانع کننده ایی هستند. سنجش سبز بودن زنجیره تأمین با توجه به عوامل زنجیره تأمین صورت میگیرد به همین دلیل از آنجا که در سازمان های مختلف به تناسب محصول و خدماتی که ارائه می دهند، شاخص های زنجیره تأمین متفاوت بوده و سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف شاخص های متفاوتی دارد اما بطور کلی می توان بصورت زیر بیان کرد:

۱- تأمین کننده سبز

-۲  خرید سبز

-۳  طراحی سبز

-۴  تولید سبز

-۵  بسته بندی سبز

-۶  بازاریابی سبز

-۷  حمل و نقل سبز

-۸  خدمات پس از فروش

سبز کردن صنعت بطور عمده به سبز کردن تولید بستگی دارد. زیرا آلاینده ها بطور عمده در حین مراحل تولید کالا و خدمات ایجاد می شوند. کاربرد تولید سبز بیشتر به خلاقیت و تکنیک های ابداعی وابسته است تا سرمایه گذاری سنگین در فناوری سازگار با محیط زیست و این امر نیازمند همکاری نزدیک با کارکنان و تأمین کنندگان است(سید محمد زنجیرچی، فائزه اسدیان اردکانی، فاطمه عزیزی، سیمه مروج،.(۱۳۹۱

شاخص های سنجش سبز بودن نیز در سازمان های مختلف