بررسی بهترین روش های یادداشت برداری و گزیده نگاری

جهت مشاهده بررسی بهترین روش های یادداشت برداری و گزیده نگاری به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
بررسی بهترین روش های یادداشت برداری و گزیده نگاری
بررسی بهترین روش های یادداشت برداری و گزیده نگاری

چگونگی یادداشت برداری ضمن مطالعه از جمله باید باید به موارد زیر توجه کرد:

۱- آخرین چاپ یا ویرایش جدید کتابی که برای مطالعه اختیار می شود و منقح و جامعتر از چاپهای پیشین است انتخاب شود.

۲- مشخصات کتابی که مورد مطالعه قرار میگیرد (شناسنامه  کتاب) روی برگه های استاندارد یادداشت (فیش) ثبت شود.

۳- برای نام نویسندگان و سایر مشخصات کتابها که مطالعه می شود، نشانه های اختصاری اختیار شود مثل ج۱ (جلد اول).

۴- برای سریع خوانی و تمرکز حواس در مرورهای بعدی کتاب، زیر عبارتهایی که مورد توجه و نیاز است بامداد خط کشیده شود یا در حاشیه کتاب، کنار هر بند یا عبارت، علامت (X) گذاشت.

۵- ترکیب کلی کتاب یا نوشته درک شود و ایدهها و نظریات نویسنده گرفته و خلاصه آن به زبان و سبک خود، به طوری که در بردارنده  کلمه و مطلب مورد نظر باشد، نوشته شود. در این زمینه باید نکته های طولانی تا آنجا که ممکن است خلاصه شود و از نکات جزئی صرفنظر گردد. به عبارت دیگر، حاصل تجزیه و تحلیل مطالعه کننده به طور وسیع و دقیق (نه کلمه به کلمه مطالب) یادداشت شود، جز در موارد مهمی که قصد نقل گفته های دیگران باشد که باید از شیوه  نقل قول استفاده شود و مطلب، خوانا، کامل، دقیق، صحیح و داخلی برجسته نما (گیومه) منتقل گردد.

۶- یادداشت، نکته ها نباید با تأخیر انجام گیرد، زیرا مطلب ممکن است حتی پس از زمانی کوتاه از صفحه خاطر برود و بسا در ادای جزئیات مطلب، امکان فراموشی و اشتباه پیش آید.

۷- هر نکته روی برگه مخصوصی یادداشت برداری که کمی بزرگتر از برگه های مربوط به کتابشناسی است، نوشته شود و مآخذ نکته پایین برگه یا در گوشه چپ ثبت شود. قید صفحه، سطر، و سایر مشخصات منبع مورد استفاده لازم است. برگه های استاندارد برای این کار در قطع ۱۰ ×۱۵ و یا ۱۴ × ۲۱ سانتیمتر به طور آماده در بازار موجود است. اگر یادداشت مطلبی به بیش از یک برگه نیاز داشت، میتوان از برگه  متمم استفاده کرد.

۸- شیوه  انعکاس نکته ها روی برگه یادداشت به منظور تسری طرح واحد در همه برگه ها باید از قبل تعیین گردد و علایم اختصاری، نشانه ها و نقطهگذاریها معلوم باشد.

۹- به هر برگه عنوانی مناسب داده شود. عنوان برگه معمولاً یا نامی خاص یا معرف موضوعی است که بهتر است در گوشه  بالای سمت راست برگه یادداشت شود.

۱۰- برگه ها بترتیب حروف اول عنوانها، به برگه های اسمی (نامنامه) و برگههای موضوعی (موضوعنامه) رده بندی و سازماندهی شود تا بتوان به آسانی برگهای را از میان برگه ها یافت و بعدها با تلفیق و تکمیل برگه ها، نوشته ها و ذهنیات خویش را غنی تر ساخت.

۱۱- در بهره برداری از یادداشتها، هر یادداشت، جزء به جزء در کنار هم قرار گیرد و هر نتیجه ای که از درون یادداشتی حاصل شد در گزارش تحقیق آورده شود و مأخذ آن نیز ذکر گردد.

بررسی بهترین روش های یادداشت برداری و گزیده نگاری