شناخت اجزا وضعیت نشر کتاب

جهت مشاهده شناخت اجزا وضعیت نشر کتاب به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
شناخت اجزا وضعیت نشر کتاب
شناخت اجزا وضعیت نشر کتاب

 ویرایشی:

 یک کتاب ممکن است به دلیل نایاب شدن در بازار یا روزآمد شدن اطلاعات در آن و یا گاهی به علت نیاز به تصحیح و یا تکمیل، مجدداً چاپ شود. در صورتی که در متن کتاب تغییری حاصل نشود تجدید چاپ به شمار میرود و توجه به آن ضروری نیست. و اگر در متن کتاب تغییری ایجاد شده باشد و نویسنده، متن را حک و اصلاح کرده یا آراسته و پیراسته گردانیده باشد ویرایش جدید محسوب می شود. ذکر ویرایشهای مختلف یک اثر که معمولاً با عبارتهای تجدید نظر و اضافات و یا ویرایش بیان می شود پس از ذکر عنوان کتاب اهمیت دارد زیرا هر یک از ویرایشها، خصوصیات خاصی خود را داشته، اطلاعات متفاوتی را به استفاده کننده عرضه میکند.

وضعیت نشر:

وضعیت نشر مشتمل بر سه جزء است: ۱. محل نشر ۲. ناشر .۳. تاریخ نشر

تاریخ نشر یک اثر که معمولا در پشت صفحه  عنوان کتاب قید می شود برای استفاده کننده و فهرست نویسی به این دلیل اهمیت دارد که او را از جدید بودن اطلاعات موجود در کتاب با خبر و مطمئن میسازد.

– ذکر نام ناشر که شخصی یا مؤسسه ای است که نشر کتاب را به عهده دارد و از سرچشمه های تولید اطلاعاتند در اکثر موارد تأیید اعتبار علمی کتاب به شمار میآید. محل نشر اگرچه ممکن است برای مراجعه کننده  عادی اهمیت چندانی نداشته باشد. ولی برای کتابدار و یا محقق، دو نسخه از یک کتاب واحد که مثلا در تبریز و در تهران منتشر شده به دلایل خصوصیات مرغوبیت نشر با یکدیگر تفاوت دارند و توجه به ذکر آن را قبل از قید نام

شناخت اجزا وضعیت نشر کتاب