مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها

جهت مشاهده مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها
مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها

رویکرد سازمان ها در خصوص زنجیره تأمین سبز

کوپیکی سه رویکرد را برای مدیریت زیست محیطی شرکت ها/ سازمان ها مطرح می کند(مظفر ناصری طاهری،:(۱

-۱ رویکرد واکنش گرا :(reactive approach) این شرکت ها با حداقل تعهد در برابر محیط زیست می کوشند تا محصولاتی با قابلیت بازیافت تولید کنند و اثر عوامل محیطی را بر محصولات خود کمتر کنند.

-۲ رویکرد کنش گرا :(pro-active approach) در این رویکرد شرکت ها اقدام به تدوین مقررات جدید زیست محیطی می نمایند و با استفاده از منابع نسبتأ سازگار با محیط متعهد به پیشگامی در بازیافت محصولات و طراحی محصولات سبز (پاک یا طبیعی) می شوند. در این رویکرد شرکت مسئولیت استفاده مجدد و بازیافت محصولات را به عنوان بخشی از مدیریت زیست محیطی خود به عهده می گیرد.

رویکرد ارزش گرا :(value-seeking approach) در این رویکرد به کاهش اثرات منفی زیست محیطی به عنوان یک نوآوری استراتژیک در استراتژی کسب و کار و عملیاتی شرکت نگریسته می شود و تعهد زیادی نسبت به سرمایه گذاری برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد.

مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها
-۱ صرفه جویی در منابع

-۲ کاهش انتشار آلاینده ها

-۳ حذف ضایعات

-۴ ایجاد ارزش برای مشتریان

-۵ ارتقاء بهره وری

-۶ و بسیاری مزایای دیگر

مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها