تاثیر مواد منفجره بر ساختمان برج الخبر عربستان

جهت مشاهده تاثیر مواد منفجره بر ساختمان برج الخبر عربستان به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
تاثیر مواد منفجره بر  ساختمان برج الخبر عربستان
تاثیر مواد منفجره بر  ساختمان برج الخبر عربستان

 ساختمان برج الخبر عربستان

در سحرگاه ۲۶ ژوئن سال ۱۹۹۶، ساختمان برج الخبر محل استقرار نیروهای آمریکائی در پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز در ظهران عربستان سعودی، مورد یک حمله تروریستی قرار گرفت. در این حمله تروریستی یک کامیون حامل سوخت که در قسمت شمالی ساختمان در اطراف پوشش حفاظتی ان پارک شده بود، منفجر گردید. در اثر این انفجار که ناشی از مواد منفجرهای معادل ۲۲۵۰ کیلوگرم INI بود، نمای شمالی این ساختمان ۸ طبقه به کلی منهدم گردید. اعضای افقی کف ها کاملاً تخریب و در بعضی از سطوح اعضای قائم نیز خسارت دیدند. در این انفجار همه درها و پنجرههای قسمت شمالی ساختمان منهدم شدند اما دیوارها سالم باقی ماندند. در محل انفجار بمب حفره ای به بعد تقریبی ۲۵/۵ متر عرض و ۱۰/۵ متر عمق ایجاد گردید و این انفجار تعداد قابل توجهی مجروح و کشته برجای گذاشت. قدرت انفجار در این حمله تروریستی به حدی بود که تا فاصله ۲۰ مایلی آن در کشور بحرین نیز احساس شد. شکل (۱) خسارت وارده به ساختمان برج الخبر را نشان می دهد. همچنین در شکل (۲) نیز میتوان محل انفجار و حفره ناشی از آنرا مشاهده نمود.

 مواد منفجره

دارای قابلیت واردسازی فشار ناگهانی به اطراف خود در هنگام تبدیل سریع ماده منفجره به گازهای داغ هستند. فشار این مواد که با تولید گرما در طی انفجار بالا می رود، توازن فشار نگهدارنده اطراف را برهم می زند و لذا در ܣܝܵܥܵlܩ انفجار امواج شوک تولید می شوند. بمبهای نظامی عموماً از مواد گرانقیمت مانند TNT به همراه RDX و HMX تشکیل می شوند. TNT یکی از ۹ در مواد منفجرہ ترکیبی به عنوان خرج کمکی، انفجاری l 9 معمولی ترین مواد منفجره نظامی است که به تنهایی تخریبی مورد استفاده قرار میگیرد، TNT یا تری نیترو تولوئن می باشد ۱]. TNT به عنوان مادهای که به راحتی ذوب می شود و میتواند HMX ،RDX، آلومینیم، نیترات آمونیم و دیگر منفجره های قوی با نقطه ذوب بالا را در حالت مذاب نسبتاً روان با خود همراه کند و حتی خصوصیات انفجاری بالاتری را در ۸۹۰۲ల۹ مخلوط داشته باشد، دارای بالاترین مصرف در میان منفجره های نظامی است، بنابراین به عنوان مرجع سایر مواد منفجره در نظر گرفته می شود. بدین معنی که وقتی ماده منفجره قوی غیر از TNT میباشد انرژی معادل آن با استفاده از ضرایب ماده منفجره به دست می آید.

تاثیر مواد منفجره بر  ساختمان برج الخبر عربستان