گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران

جهت مشاهده گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران
گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران

گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران

از سال ۱۹۹۴ در اروپا شبکه اي تحت نام شبکه سراسري سوخت هاي بیوفیول مایع تأسیس شد که هدف عمده آن برقراري امکانی جهت تبادل اطلاعات در خصوص ظرفیت و تولید سوخت هاي بیوفیول در کشورهاي مختلف اروپایی بود. آلمان و اتریش تنها کشورهایی هستند که از بیودیزل به عنوان سوخت خالص بهره می برند(.(۷ ایتالیا %۹۰ از تولید بیودیزل را در سیستم هاي حرارتی و گرمایشی استفاده می کند. در سال ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا ظرفیتی بالاي ۲ میلیون تن داشته است که در مقایسه با سال قبل آمار قابل توجهی است. در کشور انگلستان نیز با وضع قانون کاهش مالیات بر سوخت بیودیزل، پروژه هاي تولید این سوخت در سرتاسر کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۲، کشور فرانسه توانست ۳۵۰ هزارتن بیودیزل را فقط از محصول کلزا تولید کند که ۵۰ هزارتن از این میزان صادر شد.

در سال ۲۰۰۳ افزایش %۲۲ تولید در این کشور گزارش شده است. مصرف بیودیزل به صورت مخلوط %۵ در سوخت دیزل، ۳۲۱۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۳ گزارش شد، همچنین کشور فرانسه اعلام کرده است که تا سال ۲۰۰۷، تولید سوخت بیوفیول معادل ۱/۲ میلیون تن در سال خواهد داشت. آلمان با تولید %۴۵  از تولید بیودیزل در اروپا مقام نخست را به خود اختصاص داده است .در سال ۲۰۰۴ ، آلمان بالغ بر ۱ میلیون تن ظرفیت تولید بیودیزل داشته است.

مساحت اراضی کشاورزي آلمان ۱۲ میلیون هکتار می باشد که %۲۰ از این اراضی به کشت کلزا اختصاص دارد. در ایرلند رغبت استفاده از چربی هاي حیوانی و روغن هاي پسماند بیشتراست. در سال ۲۰۰۳ مقدار ۵ هزارتن روغن پسماند و ۲ هزارتن چربی حیوانی قابل استفاده در بخش بیودیزل وجود داشت. این کشور با همکاري اتریش، پایلوت جدیدي راه اندازي کرده است که بررسی هایی بر تولید استر از روغن هاي پسماند انجام می دهد. در مجموع اروپا در سال ۲۰۰۲ ، ۱۱۶۵۰۰۰ تن بیودیزل از طریق کارخانه هاي عمده تولید این سوخت تولید می کند(.(۴ در کشور آمریکا لایحه اي تصویب شد که بر اساس آن تمام شرك تهاي حمل و نقل سنگین موظف هستند %۲ سوختشان را از بیودیزل تأمین کنند .در حال حاضر برخی از شرکت هاي اتوبوسرانی و کامیونی از مخلوط هاي %۲۰ استفاده می کنند

گسترش سوخت بیودیزل در جهان و ایران