ساختار سيستم هاي فتوولتائيک شامل اينورتر منبع امپدانسي

جهت مشاهده ساختار سيستم هاي فتوولتائيک شامل اينورتر منبع امپدانسي به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
ساختار سيستم هاي فتوولتائيک شامل اينورتر منبع امپدانسي
ساختار سيستم هاي فتوولتائيک شامل اينورتر منبع امپدانسي

ساختار سيستم هاي فتوولتائيک شامل اينورتر منبع امپدانسي

به منظور انتقال انرژي توليدي فتوولتائيک به شبکه ، سيستم -هاي مبدل PCS بايستي شرايط زير را برآورده سازند:

١)  تبديل ولتاژ dc به ولتاژ ac

٢)  تقويت ولتاژ سيستم در صورت پايين بودن ولتاژ ادوات PV نسبت به ولتاژ شبکه

٣)  بهره برداري از ماکزيمم توان ادوات PV

شکل ١ يکي از ساختارهاي رايج به کار رفته در    سيستم هاي مبدل PCS را نشان مي دهد. همان طور که مشاهده مي گردد، در اين سيستم از يک مبدل dc-dc فرکانس بالا به منظور افزايش ولتاژ فتوولتائيک تا مقدار مورد نظر استفاده شده است .

لازم به ذکر است که کليدهاي به کار رفته در مبدل   dc-dc منجر به افزايش قيمت و کاهش بازده سيستم مي گردد.

دو نوع رايج از اينورترها که به طور گسترده در مدارات الکترونيک قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند،  اينورتر منبع ولتاژ و اينورتر منبع جريان مي باشد. اين اينورترها يا افزاينده هستند يا کاهنده و نمي توانند همزمان به صورت افزاينده  کاهنده عمل کنند؛ در نتيجه مقدار ولتاژ خروجي آنها محدود  مي باشد. اينورتر منبع امپدانسي ١ معرفي شده در [٣]

ساختار سيستم هاي فتوولتائيک شامل اينورتر منبع امپدانسي