نظریه ی هال درمورد تعریف کسب و کارهای کوچک

جهت مشاهده نظریه ی هال درمورد تعریف کسب و کارهای کوچک به پایین همین صفحه مراجعه نمایید
تعداد صفحات : - صفحه
نظریه ی هال درمورد تعریف کسب و کارهای کوچک
نظریه ی هال درمورد تعریف کسب و کارهای کوچک

تعریف کسب و کارهای کوچک

طبق نظریه هال ۲ ، تعریف یکسان و جهانی برای کسب و کارهای کوچک در کشورهای مختلف دنیا وجود ندارد . در استرالیا، شرکتی که شامل کمتر از ۱۰۰ کارمند در ساخت و ۲۰ کارمند در تدارکات باشد، یک کسب و کار کوچک محسوب میشود. در کانادا، کمتر از ۵۰۰ کارمند در ساخت و کمتر از ۵۰ کارمند در تد ارکات را کسب و کار کوچک می نامند.

در چین در صنایع مختلف متفاوت است اما اساسا کمتر از ۱۰۰ کارمند شرکت به عنوان یک سرمایه گذاری متوسط و کوچک شناخته می شود و در اندونزی، کسب و کارهای کوچک به عنوان سرمایه گذاریهایی که کمتر از ۱۰۰ کارمند دارند تعریف می شود. در ژاپن، کمتر از ۳۰۰ کارمند در ساخت با ۱۰۰ میلیون ین دارایی، ۱۰۰ کارمند با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون ین دارایی در عمده فروشی و در خرده فروشی و خدمات کمتر از ۵۰ کارمند با ۱۰ میلیون ین دارایی، کسب و کار کوچک محسوب می شود . در آمریکا شرکتی که کمتر از ۵۰۰ کارمند دارد به عنوان کسب و کار کوچک محسوب می شود.[۶]

در ایران نیز تعاریف گوناگونی از شرکتهای کوچک و متوسط در سازمان های مختلف وجود دارد. با این وجود در پژوهشهای اخیر، بنگاه های تولیدی که دارای ۱۴۹ نفر کارمند و کمتر هستند، به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده اند .[۷]

نظریه ی هال درمورد تعریف کسب و کارهای کوچک